fbpx

Privacy Policy and Terms & Conditions

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด (“เรา หรือ บริษัท”) เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเรา เรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกทำการบันทึกเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น แล้วคุณจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากทางบริษัท

2. ข้อมูลที่ท่านให้ ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ ที่เคาน์เตอร์ หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้นรวมถึง

2.1ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)
2.2 อายุและวันเกิด
2.3 เพศ
2.4 ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
2.6 ความสนใจในการดูแลรักษาผิวพรรณ และ การพักผ่อน ของท่าน
2.7 ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อน หรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ
2.8 สิทธิ์ของผู้ใช้งาน (User Right) คุณสามารถติดต่อหาเราได้ทางอีเมล E-mail : inneribrand@gmail.com เพื่อขอทำการแก้ไขข้อมูล /ลบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล
2.9 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นระยะเวลา 1 ปี และทำการลบออกจากระบบ

โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่คุณอาจจะสนใจ, เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา , แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โปรแกรมการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอหรือข้อมูลพิเศษ ๆ ให้คุณทราบ แต่เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไป ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูล
เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการ

3.1 ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
3.2 ให้บริการแก่ท่าน
3.3 ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
3.4 สร้าง และ จัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
3.5 ตอบคำถามของท่าน
3.6 สื่อสารกับท่าน และจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่น ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
3.7 ประกอบการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การยกระดับและปรับปรุงการบริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายใน และงานภายในอื่น ๆ )
3.8 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่น ๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

4. ข้อมูลสาธารณะ โปรดทราบว่าถ้าคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิดเช่นผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Facebook Line Instargram หรือ Twitter หรือในองค์ประกอบเนื้อหาที่คุณให้กับเราเอง เราจะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลสาธารณะ ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

6. เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้) เว็บไซต์เราอาจจะใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาให้เว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน


7. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (PERSONNAL INFORMATION )ที่ติดต่อ เข้ามายังเว็บไซต์ https://www.inneribrand.com ดังนี้


8. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบ ภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง

9. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://www.inneribrand.com

10. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการติดต่อกับ (หน่วยงาน / เว็บไซต์) ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความส่วนตัว หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของ บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : inneribrand@gmail.com

11. ข้อควรระวัง ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าไปในเว็บไซต์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping