fbpx

Privacy Policy and Terms & Conditions

Shipping and Return Policy

โยบายการส่งและคืนสินค้าหรือบริการ

การชำระเงิน

1. บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ยอมรับการชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต: Visa, MasterCard,JCB
  2. ชำระเงินแบบโอนผ่านทางธนาคาร ที่ ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)
  3. การแลกส่วนลดสะสม 2 % (สามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่มียอดซื้อสะสม 5,000 บาทขึ้นไป)

บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตรเครดิต ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือการชำระเงินผ่านทางธนาคารใด ๆ หรือทั้งหมด

2. ราคาสินค้าทั้งหมดกำหนดไว้เป็นเงินบาทไทย และเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. บริษัทอาจกำหนดวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็นคราว ๆ ไป และบริษัทสงวนสิทธิในการจำกัดการขาย รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการขายให้แก่ลูกค้ารายใด ๆ ก็ตาม

4. การชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อต้องชำระเมื่อทำการสั่งซื้อและไม่สามารถแยกการชำระเงินออกเป็นหลายๆ ครั้ง หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ จะไม่มีการยอมรับคำสั่งซื้อ และท่านจะได้รับแจ้งให้ติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

5. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การชำระเงินในคำสั่งซื้อใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายออนไลน์ในเวลาใด ๆ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์, อีเมลล์ และวิธีการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ

7. หากมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใด ๆ เรียบร้อยแล้ว แต่คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยอมรับจาก บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนผ่านวิธีการเดียวกับการชำระเงินนั้น บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลใดอันเป็นผลมาจากความล่าช้าของกระบวนการขอคืนเงินดังกล่าวนี้

8. ส่วนลดสะสม 2 % เมื่อมียอดซื้อสะสม 5,000 บาทขึ้นไป สามารถนำมาใช้ได้เฉพาะในการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ https://www.inneribrand.com และ Line / Facebook  inneribrand เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่องทางอื่นๆ ที่สินค้าวางจำหน่ายได้  ส่วนลด 2% นี้ไม่อาจโอนและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้

การจัดส่งสินค้า

1. เวลาในการจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

1.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 1 วันทำการ
1.2 พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 1-2 วันทำการ

2. ค่าจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่ง Kerry ฟรี ทุกยอดซื้อ

3. บริษัท สงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่มีเหตุให้เชื่อว่าเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบ และ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

4. บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายภายหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว และสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ให้วางสินค้าไว้นอกบ้าน

5. บริษัท จะมีการแจ้งให้ท่านทราบ หากคาดว่าจะไม่สามารถนำส่งสินค้าตามวันจัดส่งที่ประมาณการณ์ไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้านั้น

6. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากลูกค้าคนใดเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดปฏิเสธการลงนามรับสินค้า และแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ผ่านทาง E-mail : inneribrand@gmail.com หรือผ่านทาง Line @inneribrand

การจัดส่งคืน

1. ระยะเวลาในการจัดส่งจะนับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน

2. วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงวันอื่น ๆ ที่ไม่มีการจัดส่งอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะไม่รวมอยู่ในช่วงเวลาจัดส่ง

3. หากสินค้าจัดส่งแล้วต้องการ ยกเลิก คำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการ คืนเงิน ทาง บริษัท จะทำการคืนเงินต่อเมื่อสินค้านั้นถูกตีกลับมายังบริษัทแล้วเท่านั้น โดยจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วันทำการหลังสินค้าตีกลับสมบูรณ์ ทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืนเงินทุกกรณีหากสินค้ายังไม่ถูกตีกลับมายังบริษัทโดยสมบูรณ์

ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

1. คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อเราหากสินค้าของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรับประกันว่าข้อมูลการจัดส่งสินค้าของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่ขอรับประกันว่าการอัพเดทนี้ถูกต้องโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อสินค้าของคุณถูกจัดส่งแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

2. ในกรณีที่ที่อยู่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง พัสดุจะถูกส่งกลับไปยังบริษัทโดยอาจใช้เวลาถึง 7 วัน เมื่อพัสดุส่งกลับมาถึงเราแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการพิจารณาการจัดส่งสินค้าใหม่โดยคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการการจัดส่งเพิ่มเติม หรืออาจได้รับเงินคืนจากข้อผิดพลาดนี้ (หักค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง)

3. หากที่อยู่ที่แจ้งไม่ถูกต้อง หรือมีคนที่รับพัสดุไว้ และไม่ส่งกลับมา บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด จะไม่รับผิดชอบ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ E-mail : inneribrand@gmail.com  หรือผ่านทาง Line @inneribrand หากคุณไม่ได้รับพัสดุสินค้าภายใน 7 วันทำการ

ความเสี่ยงต่อความสูญเสีย

ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่ บริษัท ได้เลือกไว้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท แต่ถ้าหากว่า ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่ลูกค้าได้เลือกถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

การคืน การเปลี่ยน สินค้า

บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ช่องทางการขายออนไลน์ ยินดีรับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้า และ บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้ นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทจัดส่งสินค้าเอกชนอื่นๆ

1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และ ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พร้อมส่งภาพสินค้าสภาพปัจจุบันที่ท่านต้องการเปลี่ยน/คืน กรุณาติดต่อเข้ามาที่ E-mail : inneribrand@gmail.com  หรือผ่านทาง Line @inneribrand เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ LINE เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากได้รับการยืนยันแล้ว สามารถดำเนินการส่งกลับมาที่ บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด เลขที่ 653 ห้อง ซี 4/3 ชั้น 3 อาคาร 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 09.00-18.00. น. หยุดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping